ZKUŠENOSTI

 

STOJÍ ZA TO PŘEČÍST SI ČLÁNEK MIRKY DUŠKOVÉ, UVEŘEJNĚNÝ V ČASOPISE „BAZÉN + SAUNA“. S DOVOLENÍM AUTORKY I REDAKCE B+S JEJ UVEŘEJŇUJEME DOSLOVA. MYSLÍM, ŽE MNOHA VEDENÍM MATEŘSKÝCH ŠKOL DODÁME CHUŤ ZAJISTIT PRO DĚTI SMYSLUPLNOU PREVENCI SEZONNÍCH VIRÓZ DÝCHACÍCH CEST PRAVIDELNÝM SAUNOVÁNÍM. PŘÍKLADY VŽDY TÁHNOU !                                NESTOR

 

 

 

PASTELÁCI SE SAUNUJÍ VE SVÉ MATEŘINCE !

 

V mateřské škole Pastelka v Milevsku se věnujeme saunování dětí již od roku 1993. Zpočátku jsme využívali místní saunu  v prostorách sportovního areálu. To přinášelo problémy s přesunování jednotlivých tříd do sauny a zajištěním pedagogicvkého dozoru, s nepříznivé počasím, velkým počtem dětí aj. Z uvedených důvodů a z podnětu obrovského zájmu rodičů o saunování dětí jsem se rozhodla pořídit si saunu přímo v budově školy. Finance jsme měli z vlastního rozpočtu školy (našetřeno z tzv. odpisů). Začala jsem shánět výrobce saun, kontakty s jinými mateřinkami, které saunu měli a o informace jsem požádala i MUDr. Antonína Mikoláška, autora publikace  „Sanujeme děti“.

Do nefunkčního kabinetu školy  nám firma  „SAUNY“- Jiří Hejdánek  (Žižkovo nám. 168, Čáslav) vestavěla saunu. To byla jediná z oslovených firem, která dokázala saunu vestavět do již předem daného rozměru, ostatní firmy nabízely typizované sauny, pro které bychom museli prostor vytvořit. Montáž byla provedena za dva dny. Papírově to byla záležitost mnohem náročnější, a to hlavně z důvodu ojedinělosti. Na okrese Písek jsme toho času byli jediná MtŠ vlastnící svoji saunu. Podle platných předpisů máme vlastní „Provozní řád sauny“ schválený Krajskou hygienickou stanicí a „Metodiku saunování“. Já - ředitelka školy vlastním  osvědčení „Provozovatel sauny“ a „ Dozor při saunování“ vlastní  zaměstnanec, který je přítomen celému dopolednímu saunování. Osvědčení  jsme získali na kurzu pořádaném AQVA VIVA s.r.o, Zahradní město Praha - Ing. Jiřím Koubou.

 

Od roku 2004 se sanujeme pravidelně 1x týdně v době od měsíce října do měsíce dubna ve vlastní sauně. Kapacita sauny je pro 10 dětí. Ochlazování provádíme vodou a vzduchem. V prohřívárně na děti čekají saunáčci, loutky Čendy a Amálky, vyrobené z obrovských dřevěných vařeček. Pomocí obrázkového seriálu jsme dětem vytvořily posloupnost saunovacího režimu, který je trvale vyvěšen v prostoru umývárny. Pitný režim je zajištěn mobilním servírovacím stolkem, instalovaným v době provozu sauny přímo v umývárně, odkud děti odchází k relaxaci do svých tříd. Při poslední saunování dostávají děti „SAUNÁČKA“ – diplomek. Hygienické kontroly jsou prováděné pravidelně zvlášť pro saunu (není tptož v kompetenci hygienické kontroly školy). Učitelky vedou podrobné záznamy o sanujících se dětech a na závěr zveřejní přehled nemocnosti.

 

Důležitá je spolupráce s rodiči

 

- na rodičovské schůzce vysvětlím rodičům program „saunování v naší Pastelce“ a rodiče si saunu prohlédnou formou „exkurze“ za doprovodu pedagogických pracovnic;

- na nástěnkách mají celoročně k dispozici všechny informace včetně „Saunovacího řádu“ a „Metodiky saunování“

- přihlášení k saunování musí zákonný zástupce dítěte podat písemně (tiskopis  SEVT);

- také po každé absenci musí rodič během roku přinést písemně, že dítě je zdravé a může opět saunu navštěvovat - 

(k tomu jsme přistoupili z důvodu nebezpečí nedoléčených dětí a užívání antibiotik);

- v den saunování musí rodiče připravit dítěti batůžek s osuškou, koupacím pláštěm, protiskluznou obuví (jen ty děti, které přechází do spodní třídy).

 

Co nám sauna dala

- zdravé děti – máme nejvyšší průměrnou docházku ze čtyř MtŠ ve městě;

- zpestření výchovné práce;

- možnost provázání výchovně vzdělávací práce i v klidové části prohřívárny (děti  hrají „Na tichou poštu“, tvoří „Řetěz slovíček“ apod.).

- dítě se učí rozlišit rozdíly mezi chlapci a děvčátky;

- učí se sebeobsluze ( rychlé svlékání a oblékání);

- učí se přizpůsobit nezvyklému prostřed a v tomto prostředí jednat (behaviorální chování se);

- učí se ohleduplnosti, přibližuje se dospělé osobě, která je v této „jiné“ situaci s ním;

- samotné saunování působí i jako protidrogová prevence;

- pravidelné saunování po celý rok nahrazuje prostředí jednorázového pobytu u moře, v lázních, v ozdravovně.

 

Do sauny nesmí

 

- děti s rýmou, kašlem, horečkou, křečovitými stavy, srdeční slabostí;

- zánětem moč. cest – jen po domluvě s lékařem

 

Závěrem bych chtěla dodat odvahu jiným mateřinkám, které váhají. Za mým tříletým opakovaným  neschválením žádosti u zřizovatele a jinými překážkami, bych „do toho“ šla znovu, protože je to pohoda a relax mít ve vlastní MtŠ saunu. Škola tím získala i na atraktivnosti a výjimečnosti, kterou stále prohlubujeme.

 

Při zveřejnění článku „Pořídili jsme si saunu“ v pedagogickém tisku (Informatorium 3-8) se ozvaly MŠ, které „touží“ mít vlastní saunu. Paní ředitelky, těchto MtŠ mně telefonicky saunování kontaktovaly a některé se dokonce i přijely podívat, a tak vím, že se naše řady rozšiřují.

 

Dušková Mirka, řed. MtŠ Milevsko

 

 

 

CO K TOMU DODAT?

I „SAUNOVÁČEK „ JE TU PROTO, ABY POMÁHAL K ZŘÍZENÍ SAUN VE VŠECH MŠ!

 

 

 

 
ZKUŠENOSTI

 

Vážení ,

obdrželi jsme informaci o Klubu přátel saunování a chceme se k Vám připojit

 

Jsme Základní škola a Mateřská škola Opařany č. 238, na okrese Tábor. Saunování zde zahájili aktivní rodiče v osmdesátých letech, kdy svépomocí ve sklepních prostorách, kde mělo být původně sociální zázemí pro kuchyni,  zhotovili saunu. Od té doby každoročně od října do dubna /v topné sezoně/  saunujeme děti z naší školky ve věku od tří do šesti let. Za celou dobu jsme neměli žádné stížnosti ze strany rodičů, právě naopak. O saunu je velký zájem. Naší výhodou je, že děti  neopustí budovu a přejdou pouze do suterénu, což nečiní problém. Odpočinek po saunování proběhne na lehátkách v herně, kde jsou děti zabaleny do prostěradla a přikryty dekou asi na 15 -20 minut. Potom se oblékají , hrají si  a odchází na oběd. Vše probíhá každý pátek v dopoledních hodinách a saunují se 2 -3 skupiny dětí po 10 - 12 dětech podle momentálního zdravotního stavu dětí a docházky. Během saunování je dětem podáváno ovoce a čaj na doplnění tekutin. Pokud napadne čerstvý sníh ochlazují se děti běháním po zahradě, což vzbuzuje vždy úžas kolemjdoucích, ale běžně se ochlazují v bazénku se studenou vodou a nečiní to, zvláště těm starším, žádné potíže.

Co se týče hygienických požadavků jsou dnes opravdu vysoké a při novém otevření by asi "Hygiena" měla spoustu výhrad, ale vzhledem k tomu, jak dlouho ji bez problémů provozujeme nemají námitek. Pravidelně ji dezinfikujeme, před dvěma roky jsme zakoupili nová kamna.

 

To je asi tak všechno, pokud chcete vědět něco k organizaci saunování nebo sbíráte zkušenosti jsme Vám k dispozici.

               

Za Mateřskou školu Opařany

Marie Jirásková, vedoucí učitelka

Naše e-mail adresa:   Skolka@zs.oparany.cz

 

GRATULUJEME DĚTEM ŠKOLKY V OPAŘANECH K PŘÍKLADNÝM A CHVÁLYHODNÝM RODIČŮM I UČITELKÁM!

 

 


From: "MŠ Volary" <Ms.Volary@seznam.cz>
Druhým rokem dělám ředitelku školy, Každý rok nabízím ve spolupráci s
plaveckým bazénem ve Volarech saonování dětí a vždy to zatím ztroskotalo na nezájmu rodičů. Přihlásilo se tak kolem 5 dětí ze 60. Votavová        Terezie MŠ Volary

NESTOR RADÍ:

ZAČNĚTE V ZÁŘÍ, POŠLETE RODIČÚM DOTAZNÍK, ZDA PÍSEMNĚ SOUHLASÍ SE SAUNOVÁNÍM DĚTÍ, PŘÍPADNĚ SE S NIMI DOMLUVTE NA PRVNÍ SCHŮZCE, DOMLUVTE SI TERMÍN SE SAUNOU MEZI 9-11 HODINOU, VEZMĚTE JEŠTĚ S JEDNOU KOLEGYNÍ TĚCH 5 DĚŤÁTEK A

VYSAUNUJTE SE S NIMI, STAČÍ DVOJÍ VÝMĚNA TEPLA A CHLADU. PŘESNÝ POSTUP NALEZNETE V KNÍŽCE „SAUNUJME I DĚTI“, VYDALO NAKL. H+H PRAHA A TAKÉ VE WEBU SPOLEČNOSTI PRO SAUNU https://www.saunovacek.webnode.cz  JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE DĚTI UDĚLAJÍ SAUNOVNÍ NEJLEPŠÍ PROPAGACI.

**

 

From: Alena Barborková

Reaguji na výzvu p. Tomanové a přiblížím vám naši zkušenost se saunováním.

Saunu v naší MŠ  sice nemáme, ale máme ji pár metrů od MŠ. Nechodili jsme do ní pravidelně, každá třída zatím byla jedenkrát.Nejmenším dětem / 3-4 letým/ se tam zjevně moc nelíbilo, ale to bylo částečně způsobeno prvotním zmatkem s ručníky, které si děti přinesly z domova a pak nepoznaly vlastní. Starší děti byly nadšené, věková skupina 4-5 letých i 5-6 leté.

V letošním roce opět saunu navštívíme po jednotlivých třídách a půjdou i děti malé s tím, že se vyhneme zmatku z minulé návštěvy.

V příštím roce budeme saunování nabízet pro nejmladší děti v jarních měsících dlouhodobě  jedenkrát týdně po dobu 3 měsíců. Chceme si vyzkoušet jaký vliv bude mít tato aktivita na zdravotní stav dětí, které mají nejvyyší nemocnost.

Pokud vám stačí tato informace a bude vám k něčemu, budeme rádi.

Mějte se  

Bc. Alena Barborková, MŠ Lidická, odlouč.prac.

MŠ Spojařů 1260, Strakonice

 

NESTOR SE RADUJE, RADIT NEMUSÍ.

**

From: Eva Svobodová

 

Četla jsem výzvu p. Tomanové z KÚ, která mě vyburcovala k této prosbě. 

Chystám se v naší MŠ vybudovat saunu a již delší dobu vím, že Vy ji máte. Chtěla jsem Vás moc poprosit, zda bych Vás mohla navštívit, podívat se a případně získat informace z vašich zkušeností.

Děkuji za odpověď a omlouvám se, že využívám výzvy opačným způsobem.

Zd. Feriančíková MŠ Sluníčko, Třeboň.


From: Helena Malkova" <malkova.hela@seznam.cz>
 
Zřizovatel naší mateřské školy provozuje v místním sportovním areálu saunu pro veřejnost - nabídla jsem rodičům možnost      saunování dětí, ale nesetkala jsem se s kladnou odezvou - osobně si myslím, že saunování by bylo dobrou aktivitou i zdravotní prevencí pro předškolní dětí, tak snad v příštím školním roce .....  

Zdraví Vás Helena Málková, Mateřská škola Chýnov, okres Tábor

 

NESTOR ODPOUŠTÍ RODIČŮM, KTEŘÍ ZATÍM NEVĚDÍ CO PRO SVÉ DĚTI JEŠTĚ NEČINÍ. DOPORUČTE JIM, ABY SLEDOVALI WEB STRÁNKU SPOLEČNOSTI PRO SAUNU https://www.saunovacek.webnode.cz POSTUPNĚ TAM NALEZNOU, CO JE MOŽNÉ UDĚLAT PRO ZDRAVÍ JEJICH DĚTÍ A TO NEJEN OD LÉKAŘŮ, ALE I RODIČŮ A UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL..

**

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.