Organizační sdělení

VÝZVA

VŠEM SAUNISTKÁM A SAUNISTŮM

I OSTATNÍM PŘÍVRŽENCŮM SAUNOVÁNÍ !

 

Saunování se po převratu před 20 lety stále více rozšiřuje. Přesto přetrvávají různé předsudky a omyly.  Domnívám se, že přívrženci pravého saunování mohou mít zájem přispět k jejich  odstraňování  především tím, že budou mít v ruce odborné argumenty.

 

Obracím se na všechny majitele rodinných, klubovních, školských, regeneračních i veřejných saun a také na prodejce a výrobce  saunových kabin s žádostí, aby vyjádřili své sympatie k saunování a k spolupráci při šíření racionálních poznatků o něm a aby potvrdili svůj souhlas se znovuoživením činnosti SPOLEČNOSTI PRO SAUNU (SPS - IČ: 47501235) vyplněním přiložené přihlášky k členství.  Přihlášení přátelé saunování dostanou postupně další informace. 

 

Úkolem SPS by bylo poskytnout především vzájemnou výměnu zkušeností jak na www.ok-saunování.cz, tak i pro lepší přehled v bulletinu SAUNA-REVUE. Navíc se připravuje v internetovém prodeji (INFORM*SAUNING*SHOP) nabídka popularizující saunologické literatury. K celostátnímu  setkání českých saunistek a saunistů by mohlo dojít nejspíše při plánované mezinárodní konferenci Asociace bazénů a saun ABAS (její hlavní téma je Metodika saunování v mateřských školách a rodinách), a to na podzim v roce 2011 v Praze.

 

Očekávám Vaši saunofilní solidaritu a jsem s přátelským

„Sauně zdar a saunování zejména“

 

MUDr Antonín Mikolášek

zbývající člen původního výboru Společnosti pro saunu

spsnestor@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

PŘEDSEDNICTVU SPOLEČNOSTI PRO SAUNU

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Mám zájem o členství ve  Společnosti pro saunu                 ano - ne

Očekávám zasílání informačních materiálů                             ano - ne

Členský příspěvek uhradím podle Vašich pokynů              ano - ne

Podpořím odběrem vydávání bulletinu SAUNA-REVUE         ano - ne

Účastním se setkání přátel saunování v ČR                   ano - ne

Mám zájem o spolupráci ve výboru SPS v oboru:

 

……………………………………………………………………………………………………….          ano - ne

 

Jméno:

 

e-mail:

Adresa:

 

 

 

Dne

 

Odešlete e-mailem na adr.: spsnestor@seznam.cz

 

Na tuto adresu adresujte také případnou předběžnou objednávku publikací I N F O R M * S A U N I N G * S H O P

 

Ediční plán sekce       

Z ARCHIVU NESTORA SAUNOVÁNÍ

 

Cestami horkého vzduchu                             CD          - sešit            ano - ne   

Saunování s dětmi                                            CD          - sešit             ano - ne   

Doktor staví sauny                                             CD          - sešit             ano - ne   

Příručka sauny a saunování                          CD          - kniha          ano - ne   

Sauna-revue                                                       časopis                      ano - ne   

 

 

Zjišťujeme zájem a přijímáme abonement k odběru těchto publikací. Označte, zda máte zájem o sešit či CD či o časopis. Sledujte další a jiné informace také na www.saunování.cz.

 

 

KLUB PŘÁTEL SAUNOVÁNÍ DĚTÍ PŘI SPS ČR   SAUNOVÁČEK                      

Mateřským školám, ozdravovnám a léčebnám pro děti, ale i  všem zájmovým organizacím, které se zabývají saunováním dětí !

 

Z webů na internetu víme o vztahu k saunování dětí ve Vaší organizaci a rádi bychom se s Vámi kontaktovali v několika záležitostech:

 

Chtěli bychom formou tohoto připravovaného e-mailového zpravodaje  poskytnout všem, kdo se zabývají skupinovým saunováním dětí možnost výměny zkušeností a zisku potřebných informací

 

o legislativě a hygienických předpisech;

o ekonomických nákladech na provoz saun v zařízeních pro děti;

o praktických záležitostech provozu

(časovém zařazení saunování v režimu zařízení)

(vhodných pomůckách k saunování)

(metodice respiračních cviků během saunování apod.);

o vlivu saunování na zdravotní kondici dětí;

o postojích rodičů, úřadů a veřejnosti;

o nabídkách výrobců saunových kabin pro sauny v zařízeních pro děti.

 

Očekáváme proto Vaše podněty a příspěvky se zkušenostmi. Očekáváme, že nás seznámíte i se svými problémy. Zůstaňte, prosíme, s námi v kontaktu na e-m: spsnestor@pecomp.cz; mtspastelka@volny.cz .

 

Na jednoduchém přihlašovacím e-m uveďte svou adresu, telefon a také  nám sdělte, zda byste se zúčastnili regionálního či celostátního setkání jednou za 1 – 2 roky. Sdělte také, které místo setkání a jaký termín navrhujete. Vyjádřete se, prosíme, k pracovnímu názvu Klubu přátel saunování dětí „Saunováček“. Děkujeme.

 

Jsme přesvědčeni, že po 50 letech od začátku skupinového saunování dětí v Česku existuje v praxi i v literatuře mnoho cenných zkušeností a poznatků, které by měly být uvedeny v širokou známost. Chtěli bychom upozornit, že saunování větších skupin dětí v mateřských školách je do jisté míry zvláštností, jinde ve světě tou formou, jaká se provádí u nás, vlastně neexistuje (kromě saunování ojedinělých dětí v rodinách či s dospělými ve veřejných saunách). Zásluhu na tom mají pedagožky saunujících českých mateřských škol.

 

Rádi se s Vámi uvítáme nad společným záměrem, že pro děti je potřeba připravit co nejhodnotnější program saunování, získaný ze zkušeností Vás – nejpovolanějších a ukázat ho i Evropě.

 

S pozdravem „Sauně zdar – a saunování dětí zejména“

 

Vaši

 

Mirka Dušková, ředitelka MŠ Pastelka Milevsko

MUDr Antonín Mikolášek, nestor saunování v Česku

 

Ì

 

dotazník

Organizační sdělení

 

Upozorňujeme na pomůcku k metodice saunování dětí v mateřských školách:

 

Saunování dětí v mateřských školách je jednou z forem, jak ziskat a udržet odolnost dětí v těchto kolektivech vůči sezonním virózám dýchacích cest. Realizuje se způsobem, který se přibližuje saunování dětí v rodině, ale výrazně odlišuje od saunování dětí ve veřejných saunách. Jako vhodný se ukázal pojem SKUPINOVÉ SAUNOVÁNÍ DĚTÍ.

O dosavadních zkušenostech českých, slovenských i zahraničních saunologů se skupinovým saunováním dětí se dočtete v publikaci Antonína Mikoláška, nestora saunování v Česku SAUNUJME I DĚTI. Zde je její obsah.

 DŮVODY K SAUNOVÁNÍ DĚTÍ

 

1.  VZPOMÍNKA NA PRAVĚKÉ TEPLO - prastarý dar životodárného        tepla dětem dnešní doby

2.  SAUNOVÁ LÁZEŇ BEZPEČNÝ POHYB TEPLA  - intenzivní, ale snesitelné fyzikální faktory saunové lázně

3.  CO VÍME O ÚČINCÍCH SAUNOVÉ LÁZNĚ U DĚTÍ

     Bezprostřední účinek – Termoregulace - Reakce tělních systémů

     Dlouhodobý vliv - Prevence posílením tělesné odolnosti - Znalost indikací a kontraindikací saunování dětí - Výchovné prvky saunování

 NUTNÉ PŘEDPOKLADY PRO SAUNOVÁNÍ DĚTÍ

4. DO ČEHO DĚTI ZAVEDEME A PŘED ČÍM JE CHRÁNÍME

Technické podmínky sauny a sauování pro děti

Provozní podmínky saunování dětí

5. JAK SE O DĚTI POSTARÁME PŘI SAUNOVÁNÍ

Úloha dospělých

Opatření kolem příprav k vlastnímu saunování se

Užitečný postup saunování se

Vhodné doplňky saunovacího turnusu

6. OBOHACENÍ POKLADU SAUNOVÁNÍ SE

Fyzikální procedury, doplňující saunování se

Organizace ozdravných programů saunováním

 

Publikace je určena pro pracovnice a pracovníky školských zařízení, rehabilitačních a regeneračních zařízení pro děti, ústavů zdraví krajských hygienických stanic, zájmových organizací, pečujících o volný čas dětí, saunaře veřejných saun a saunofily, rodiče, jakož i – a to zejména – pro zastupitele obcí a měst i jiné veřejné činitele a pro případné, ovšem velmi vítané pekuniární i morální podporovatele, kteří chtějí a mohou dopřát saunování těm dětem, které ho jsou schopny.

 

Vydalo nakladatelství H+H Jinočany, objednat lze u knihkupců.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.